Nieuwsbrief

Een keer per maand komt er een nieuwsbrief uit met actuele aandachtspunten. Aan de nieuwsbrief is ook een maandoverzicht toegevoegd.  Alle ouders ontvangen de nieuwsbrief met maandoverzicht via het ouderportaal. De nieuwsbrief wordt tevens bewaard in de digitale boekenkast op het ouderportaal.

Schooljaar 2021-2022


Nieuwsbrief nr. 12 extra editie  (schooljaar 2020-2021)
Nieuwsbrief september
Maandkalender september 
Nieuwsbrief oktober
Maandkalender oktober
Nieuwsbrief november
Maandkalender november