Nieuwsbrief

Een keer per maand komt er een nieuwsbrief uit met actuele aandachtspunten. Aan de nieuwsbrief is ook een maandoverzicht toegevoegd.  Alle ouders ontvangen de nieuwsbrief met maandoverzicht via het ouderportaal. De nieuwsbrief wordt tevens bewaard in de digitale boekenkast op het ouderportaal.

Schooljaar 2020-2021

Nieuwsbrief start schooljaar 2020-2021.pdf
Nieuwsbrief nr. 1.pdf
Nieuwsbrief nr. 2.pdf
Nieuwsbrief extra bericht 2020-2021.pdf
Nieuwsbrief nr. 3 november.pdf


Schooljaar 2019-2020

Nieuwsbrief start schooljaar
Nieuwsbrief september
Maandkalender september
Nieuwsbrief oktober
Maandkalender oktober
Nieuwsbrief november
Maandkalender november
Nieuwsbrief december

Maandkalender december
Nieuwsbrief januari
Maandkalender januari
Nieuwsbrief februari
Maandkalender februari
Nieuwsbrief maart
Maandkalender maart
Nieuwsbrief april
Nieuwsbrief mei.pdf
Nieuwsbrief juni.pdf