Vrij buiten de schoolvakanties

Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Als u seizoensgebonden werk doet, bijvoorbeeld in de agrarische sector. Of als u met piekdrukte te maken krijgt juist tijdens schoolvakanties. In dat geval kunt u bij de directeur van de school een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties: beroep op vrijstelling. Hiervoor dient een ondertekende verklaring van de werkgever te worden overlegd of, in geval van een eigen bedrijf of ZZP-ers, een verklaring van de accountant.

Uw kind kan alleen vrij krijgen als:

  • u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
  • het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;
  • het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen;
  • u onoverkomelijke bedrijfseconomische risico's loopt als u op vakantie gaat gedurende een schoolvakantie.

U kunt deze aanvraag slechts 1 keer per schooljaar doen.


Vrij voor bijzondere omstandigheden

U kunt ook vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. Ook dit mag alleen als de directeur hier vooraf toestemming voor geeft. 

Voor de aanvraag dient een verlofformulier te worden ingeleverd. Deze is verkrijgbaar op school of via onderstaande link te downloaden.

Verlofformulier