De Vreedzame School

Vanaf schooljaar 2016 - 2017 werken we aan de implementatie van De Vreedzame School, een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en het bevorderen van het burgerschap van de kinderen. Dit zal een traject zijn van minimaal drie jaar.

Daarmee gaan we actief invulling geven aan een veilig schoolklimaat op onze school. Soms zal dit ook een gedragsverandering betekenen en dat bereiken we niet door een paar trainingen of door een ander lesprogramma. Het is de combinatie van: andere lessen geven (waardoor ander gedrag gevraagd wordt), zelfreflectie, feedback, training, voorbeelden van anderen, veranderend gedrag van leerlingen, een sterk stimulerende schoolleiding, en collegiale intervisie die bepalend zijn voor succes.

De methode 'De Vreedzame School' is een schoolbreed programma dat streeft naar een school als een democratische gemeenschap, waarin kinderen en leerkrachten leren om conflicten constructief op te lossen, én waarin kinderen verantwoordelijkheid leren dragen voor het sociale klimaat in de gemeenschap. Dit is de basis voor burgerschapsvorming op onze school.