De Vreedzame School

Vanaf schooljaar 2016-2017 werken we met De Vreedzame School, een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en het bevorderen van het burgerschap van de kinderen. Daarmee geven we actief invulling aan een veilig schoolklimaat op onze school.
 
De methode 'De Vreedzame School' is een schoolbreed programma dat streeft naar een school als een democratische gemeenschap, waarin kinderen en leerkrachten leren om conflicten constructief op te lossen, én waarin kinderen verantwoordelijkheid leren dragen voor het sociale klimaat in de gemeenschap. Dit is de basis voor burgerschapsvorming op onze school.