Schoolgids

In onze schoolgids willen we u informeren over het reilen en zeilen op en in school. De gids is ook een verantwoording van de school naar de ouders over de doelen die we nastreven, wat we daarvoor ondernemen en de resultaten die we daarmee boeken. De schoolgids is dus meer dan een informatieboekje. We willen u door middel van onze schoolgids laten zien wat u van de school kunt verwachten en wat we voor uw kind(eren) kunnen betekenen.

Schoolgids 2023-2024

Praktische info 't Diekske 2023-2024