Schoolraad

Om ervoor te zorgen, dat alle informatie tenminste op één punt wordt uitgewisseld, is er op onze school een schoolraad. In deze schoolraad zijn de ouders, de medezeggenschapsraad en de directie vertegenwoordigd. Door deze groep wordt ongeveer 5 keer per jaar vergaderd. Iedereen kan, naar behoefte, informatie vragen en geven. Het gaat vooral om informatie die rechtstreeks het onderwijs raakt en die zonder diepgaande specialisatie bespreekbaar is.    
De schoolraad heeft geen officiële bevoegdheden, maar heeft vooral een klankbordfunctie. De vraag is steeds: "Vinden wij met zijn allen dat wij de juiste weg bewandelen?" Zo ja, dan hebben wij de grootst mogelijke garantie dat de zaken zo goed mogelijk gaan; zo niet, dan kun je vanuit alle geledingen proberen zaken aan te passen. De schoolraad heeft een adviserende functie.