Schoolraad

In de schoolraad zijn ouders, medezeggenschapsraad en directie vertegenwoordigd. Door deze groep wordt ongeveer 5 keer per jaar vergaderd. De schoolraad heeft geen officiële bevoegdheden, maar heeft vooral een klankbord- en advies functie. De vraag is steeds: 'Vinden wij met zijn allen dat wij de juiste weg bewandelen?' Zo ja, dan hebben wij de grootst mogelijke garantie dat de zaken zo goed mogelijk gaan; zo niet, dan kun je vanuit alle geledingen proberen zaken aan te passen.