Missie

Waar staan we voor?
We zijn een school waar iedereen met plezier naar toe komt en zich veilig en geborgen voelt.  Elk kind ontwikkelt zich optimaal door gebruik te maken van zijn talent binnen een rijke leeromgeving en werkt en leert samen met andere kinderen. Samen met de ouders delen we de verantwoordelijkheid om hun kinderen hierin te begeleiden.  Ook de leerkrachten leren van en met elkaar en blijven zich ontwikkelen binnen een professionele leergemeenschap.


Visie

Waar gaan we voor?

Leer zoals je bent en ontdek je talent!

't Diekske biedt kinderen geborgenheid en een veilige, rijke leeromgeving. Er is een duidelijke structuur en een positief schoolklimaat. Kinderen gaan met plezier naar school. We maken gebruik van elkaars talenten en geven elkaar de ruimte. Een ieder is zoveel mogelijk eigenaar van het leerproces. Er is een goede communicatie met alle betrokkenen, we respecteren en vertrouwen elkaar waardoor we goed samenwerken. Dat biedt de kinderen de mogelijkheden het beste van zichzelf te laten zien.
 
Dit betekent voor onze school dat we:
  • werken aan een professionele cultuur. Ons team bestaat uit professionals.
  • goed samenwerken met elkaar; schoolleiding, leerkrachten, kinderen en ouders/ verzorgers.
  • positief zijn ingesteld en de kinderen uitdagen. Belangrijk is dat een leerling succeservaringen opdoet in een rijke leeromgeving en in staat wordt gesteld om deze ervaringen zelf te "organiseren". Zo wordt het eigenaarschap vergroot.
  • onze handelingen richten op groei van de kinderen in de breedste zin van het woord. Het zo veel mogelijk behalen van de kerndoelen vormen daarvoor ons uitgangspunt.
De basis hiervoor is een goed schoolklimaat:
  • Wij zijn ons bewust dat het tonen van voorbeeldgedrag belangrijk is. Zelf positief gedrag laten zien en voordoen is het meest basale dat je als leraar kunt doen.
  • We zijn duidelijk over onze rol: Het is belangrijk dat kinderen weten en voelen dat ze worden geaccepteerd als persoon en groepsgenoot, maar dat bepaald gedrag ongewenst en niet toegestaan is. We geven dus geen persoonlijke kritiek, maar aanwijzingen voor beter gedrag.
  • Voor een goed schoolklimaat zijn onze kernwaarden leidend

Kernwaarden van onze school