Bibliotheek op School

Op onze school is een Bibliotheek op School (BoS) vestiging aanwezig. Deze valt onder de organisatie van de regionale overkoepelende bibliotheekorganisatie BiblioPlus en wordt, in overleg met de school, gerund door vrijwilligers. Het Biebske is elke maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur geopend. 

De Bibliotheek op School is bestemd voor kinderen van 0-12 jaar, ouders, leerkrachten, pedagogische medewerkers van peuterspeelzalen, kinderopvang en BSO. Een rijke leesomgeving in de nabijheid van kinderen en de hulp van volwassenen is dé manier om kinderen te stimuleren tot lezen. Met de Bibliotheek op School brengt BiblioPlus een actuele collectie in de dagelijkse omgeving van kinderen. Daarbij biedt BiblioPlus programma's voor leesbevordering en expertise aan om het leesplezier en de leesprestaties van kinderen te stimuleren. Aan elke basisschool wordt een leesconsulent verbonden.