Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal 't Kienderbènkske oftewel de ontwikkelingsgerichte kinderopvang (OKI) werkt al sinds 2002 met de school samen in het kader van VVE (Voor- en vroegschoolse educatie). De pedagogisch medewerkers en leerkrachten van de onderbouw zijn in 2006 gecertificeerd.

Op onze locatie is gekozen voor een aanbod, met name gericht op taal met behulp van Piramidemateriaal. De Piramide 'methode' is verdeeld in projecten. Gezamenlijk wordt door de pedagogisch medewerkers van de OKI en de leerkrachten van groep 1 en 2 een keuze gemaakt uit de projecten en thema's. Zo ontstaat een gestructureerd aanbod, waarbij Piramide als bron wordt gehanteerd.

Inschrijven is mogelijk middels het invullen van het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier is terug te vinden op de locaties of via de website: www.kienderbenkske.nl.

Voor meer informatie kunnen jullie terecht op de website van 't Kienderbènkske of telefonisch contact opnemen met Ruben Wijnen via tel: 0616197362 of mailen: info@kienderbenkske.nl.