Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) zitten drie ouders en twee leerkrachten. Namens de ouders en de leerkrachten kan de MR meepraten en adviseren over en instemmen met het schoolbeleid, zodat de school zo goed mogelijk functioneert. Voor bepaalde zaken vraagt de school advies aan de MR alvorens een beslissing te nemen, terwijl voor andere zaken instemming vereist is. De verschillende bevoegdheden zijn in een reglement geregeld. Als ouder en leerkracht kan men zich kandidaat stellen en neemt men gedurende drie jaar zitting in de MR. Indien er zich meerdere kandidaten aanmelden, komen er verkiezingen. Als afgevaardigde van de ouders heb je ook zitting in de schoolraad (SR).

Samenstelling MR 
Personeelsgeleding
Mariska Driesen, Marye van den Berg

Oudergeleding
Kirsten Overdijk, Patrick Smink,  Annelieke Slob